Ordination of Preacher Teo Keng Yong, Yaw Weng Hoi, & Phang Kok Foo.

[:zh][:en][:]